DMCA

A felnőtt tartalomszolgáltató, a szex-plaza.hu a DMCA megszüntetési folyamatát használja a szellemi tulajdon és a szerzői jogok megsértésének megakadályozására a digitális millenniumi szerzői jogi törvény (DMCA) előírásainak megfelelően. a szex-plaza.hu oldalon. Ez a DMCA eltávolítási folyamat leírja a szex-plaza.huáltalános megközelítését a különféle jogsértésekre, és leírja azt a folyamatot, amellyel a szex-plaza.hu tájékoztatható az esetleges jogsértésekről.

A Digital Millennium Copyright Act egy egyesült államokbeli szerzői jogi törvény, amelyet 1998-ban fogadtak el egyes tartalomszolgáltatók védelme és “biztonságos tárolás” létrehozása érdekében, amely állítólag védi a felhasználókat megsértő internetszolgáltatókat a szerzői jogok megsértése ellen. Szerzői jog, a szolgáltatók, akik betartják a DMCA feltételeit és eltávolítási szabályait, nem vonhatók felelősségre a felhasználó által létrehozott tartalom szerzői jogok megsértéséért.

A DMCA rendelkezéseivel összhangban bárki, aki úgy gondolja, hogy egy internetszolgáltató által közzétett fájl megsértette a szerzői jogát vagy a szellemi tulajdonát, amely birtokában van vagy ellenőrzése alatt áll, értesítheti az internetszolgáltató által a szerzői jog vagy más szellemi tulajdon védelme céljából kijelölt ügynököt. . . A szex-plaza.hu által kijelölt képviselő írásbeli értesítést kap, amely legalább a következőket tartalmazza:

  • az állítólag megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni felhatalmazott személy fizikai vagy elektronikus aláírása;
  • Annak a műnek az azonosítása, amely állítólag sérti a szerzői jogokat, vagy ha egy benyújtásban egynél több szerzői joggal védett mű van, az azonosítás, amely ezeket a műveket képviseli a webhelyen;
  • azonosítja az állítólag megsértő anyagot vagy a megsérthető tevékenység tárgyát, vagy megtiltja a hozzáférést, és elegendő információt szolgáltat a szexista számára az anyag megkereséséhez és azonosításához;
  • Elegendő információ biztosítása annak érdekében, hogy a mindennapi nem tudja kommunikálni a panaszos féllel, pl. B. Cím, telefonszám és e-mail cím, ha van ilyen, amellyel a panaszos fél kapcsolatba léphet;
  • nyilatkozat arról, hogy a panaszos jóhiszeműen hiszi, hogy a bejelentett anyag használatát a szerzői jogok tulajdonosa, képviselője vagy a törvény tiltja;
  • nyilatkozat arról, hogy a hirdetményben szereplő információk helyesek, tudva annak büntetőjogi felelősségéről, és hogy a panaszos félnek joga van a kizárólag megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

A fenti információkkal kapcsolatos értesítést írásban kell elküldeni a szex-plaza.hu címre.